2.Hafta-En İyi Çözümü Buldum

Geçen hafta üzerinde durulan konular ile ilgili kısa bir hatırlatma amacıyla, problem kavramı ve problem çözme adımları ile ilgili olarak öğrencilere şu sorular yöneltilir.                 

İçinde bulunduğunuz durumda problem olduğunu nasıl anlarsınız?

Peki, bu problemleri çözmek için hangi adımları sırasıyla uyguluyorduk?

Bu haftanın konusu hakkında merak uyandırmak için aşağıdaki gibi sorular yöneltilebilir:                

Genelde nasıl problemler ile karşılaşıyorsunuz? (Evde, sokakta, okulda, telefonda, bilgisayarda, tablette zaman geçiriken hangi problemler karşımıza çıkıyor.)

Peki Her problem için aynı problem çözme adımları bize yardımcı olabilir mi? Mesela okulda karşılaştığınız ve çözdüğünüz bir problemi sokakta, evde veya bilgisayar başında zaman geçirirken karşılaştığın problemeleri aynı şekilde çözebilir misiniz?

Matematik dersinde çözdüğümüz bir problemi aynı strateji kullanarak karşılaştığımız her problemi çözebilir miyiz?

Bu yöneltmelerle öğrenci fikirleri alındıktan sonra;

Problem Çözme Stratejileri Sunumu

öğrencilerle paylaşılır.

Ardından bilişim kitabımızda yer alan “Şimdi Ne Yapayım” oyununa geçiir.

HAZIRLIK
5.2.2.B1 – Şimdi Ne Yapayım? sorularını ve sizin yazacağınız soruları kesin ve her biri ayrı bir zarfta duracak şekilde zarfların içine yerleştirin. (Zarf yerine soruların içinde görünmeyeceği şekilde herhangi bir kutu, torba, gazete kâğıdı, kese kâğıdı vb. kullanabilirsiniz. Bunların hiçbiri yoksa kâğıtları katlayıp soruların görünmemesini sağlayarak bu etkinliği yapabilirsiniz.)
OYUNUN ADIMLARI
1. Öğrenciler, her grupta eşit sayıda öğrenci olacak şekilde 2 gruba ayrılır.
2. İlk takımdaki bir oyuncudan bir zarf seçip açması ve zarftaki durumu okuması istenir.
3. Her iki takımdan da 1 dk boyunca düşünerek çeşitli çözümler üretmeye çalışmaları istenir.
4. Önce birinci takımdan, sonra ikinci takımdan ilk çözüm önerisini söylemesi istenir, sonra yine birinci takım başka bir çözüm önerisi söyler ve ikinci takım başka bir öneri söyler, bu şekilde tüm çözüm önerileri yüksek sesle söylenene kadar devam edilir.
5. Önerisini söyleyen takımın hanesine 1 puan yazılır.
6. Eğer çözüm önerileri uygulanabilir değilse takım o öneriden puan almaz.
7. Çözüm önerileri bittiğinde karşı takımdan bir oyuncu yeni bir zarf çeker.
Kurallar
Zarfı çeken takım başlar.
Daha sonra karşı takım zarf çeker.
Takımlar “iyi / uygulanabilir” çözümler için puan alırlar. Bu durumda bazı çözümler tartışmalı olabilir.
İstenirse 2-3 öğrenciden oluşan bir grup jüri olarak belirlenir. Jüri tartışmalı durumlarda, öğretmenin de desteği ile çözümün iyi / uygulanabilir olup olmadığına karar verir.  
Daha önce önerilen bir çözüm tekrar önerilemez.
Hiçbir çözüm önerisi kalmadığında yeni bir zarfa geçilir.

Not: Bu oyunu canlı dersde zarftaki problemleri kendiniz seçerek belirlediğiniz öğrencilerden bireysel olarak cevaplamalarını isteyebilirsiniz.

Ardından

Balık kılçığı yöntemi anlatıldıktan sonra örnek olarak sular hızla kirleniyor ve gökçe okula geç kalıyor örneği gösterilir.

Ödev olarak ise sularımız neden azalıyor konusunun nedenleri balık kılçığı yöntemiyle yapmaları istenebilir.

Dersin sonunda problem çözmek için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili kısa bir tekrar yapılması sağlanır. Balık kılçığı yönteminden ve nerelerde kullanılabileceğinden bahsedilir.

Değerlendirme için

En İyi Çözümü Buldum Test

kullanılır.