3.Hafta-Böl, Parçala, Çöz

Geçen hafta işlediğimiz sabit, değişken konusu hatırlatılır. Problem kavramına dikkat çekmek ve uygulama öncesinde merak uyandırmak için öncelikle aşağıdaki soruları öğrencilere yöneltiniz.

1. Sizce problem nedir?

2. Problemlerin çeşitleri olabilir mi?

3. Karmaşık problem kavramını duydunuz mu?

Basit Problem: Basit adımlardan oluşan ve her koşulda aynı yönde ilerleyerek çözülebilen problemlerdir. Örnek: Araba yıkamak, kek yapmak, evden okula gelmek vb.

Karmaşık Problem: Duruma özgü ve şartlara göre değişebilen çözüm adımlarından oluşan ve alt problemlere ayrılabilen problem türleridir. Çözüm için takım çalışması gerekebilir. Örnek: Araba lastiği değiştirmek, pazar alışverişi yapmak, okulda başarılı olmak,matematik problemleri vb.

Bu problemleri çözmek için nasıl bir strateji izleyebiliriz?

Algoritma neydi?

Gelen cevaplardan sonra;

Açıklama: Bir problemi çözmek ya da belirli bir amaca ulaşmak, bir işi gerçekleştirmek için tasarladığımız yola algoritma denir. Algoritma yardımıyla bir işi adım adım gerçekleştirebiliriz. Aslında algoritmalar yaşamımızın bir parçasıdır. Pek çok işimizi farkında olalım ya da olmayalım algoritma yardımıyla yaparız. Bu işlerin tümünde, algoritmalardaki gibi belirli bir sıra bulunur.

Ardından Fonksiyon Sunumu öğrencilerle paylaşılır.

Daha sonra

https://studio.code.org/s/mc/stage/1/puzzle/1

https://studio.code.org/s/aquatic/stage/1/puzzle/1

https://studio.code.org/s/hero/stage/1/puzzle/1

Etkinliklerinden biri veya birkaçı yapılabilir.

Basit ve karmaşık problem ile fonksiyon kavramlarını özetleyiniz. Fonksiyonların problem çözümündeki önemini kısaca vurgulayınız.