5.Hafta-Mantıklı Düşünüyorum

Geçen haftaki konulara değinilir. Veri, bilgi, sabit veri, değişken veri hakkında konuşulur.

Dersin başında, öğrencilerin operatör kavramı ile ilgili ön yeterliliklerini belirlemek amacıyla operatör kavramı ile ilgili sınıf içi tartışma başlatılır ve her öğrencinin bu kavramı nerelerde duymuş olabileceklerini ifade etmeleri istenir. İlk olarak, aşağıdaki sorularla bu tartışma yönlendirilebilir:

Çevrenizde kendisine operatör denen kişiler hiç gördünüz mü? Örneğin “Bilgisayar operatörü” sizce ne demektir? 

Gelen cevapları yönlendirerek soyut operatör kavramına geçişin çocuklar tarafından  keşfedilmesi sağlanmaya çalışılır.

Operatörler Sunumu öğrencilerle paylaşılır

Ardından dijitalortamda hazırlanmış operatörler oyunu oynanır.

Daha sonra bilişim kitabında yer alan bul bakalım oyunu oynanır.

Dersi bitirirken; “Operatör”, “Matematiksel operatör” ve “Mantıksal operatör” kavramlarını tekrar ederek, mantıksal operatörlerden olan “ve” , “veya” ve “değil” operatörleri ile ilgili öğrencilerin örnekler istenir.