7.Hafta-Dijital Dünya

Geçen haftaki konular, bilişim suçları, bilişim suçlarından korunma yolları hatırlatılır. Öğrencilerinize 5. sınıfta dijital vatandaşlığın ne olduğunu ve boyutlarını gördüklerini hatırlatılır.

Ardından bir varmış bir yokmuş sunumuna geçilir.

Sunumdan sonra şu iki soruyu öğrencilere sorabilirsiniz.

Teknoloji başka nasıl etkilemiştir bizi?

Günlük konuşmamıza bir etkisi olabilir mi?

Daha sonra yanlış olan ne sunumunu öğrencilerle paylaşıyoruz.

Uygulama

Etkileşimli tahtanızı açarak bilgisayarınızda bir arama motorunu açınız, adınızı ve soyadınızı girerek arama yapınız. Bu davranışımızın önceki derslerimizde gördüğümüz teknolojinin etkilerinden hangisine örnek olduğunu sorarak öğrencilerinize konuyu hatırlatabilirsiniz.

Yanıt: Ego Sörfü

Arama motorunda çıkan sonuçlar doğrultusunda, öğrencilerinize dijital ortamda paylaşılan bilgilerin internette nasıl uzun süre kalabildiği ve herkesin bu bilgileri görebildiği konusu üzerinde durunuz.

Öğrencilerinizin bilgisayarları varsa kendi isimleri ile arama yapmaları için fırsat verebilirsiniz. Onlara, aslında bu aramanın ne kadar doğru olduğunu sorabilirsiniz. Bu noktada bilgi güvenliği, dijital vatandaşlık, doğru ve yanlış kullanımlar üzerinde tekrar durabilirsiniz.  

Varsayalım ki, arkadaşınız, tatilde yaşadığınız ve hatırlamak istemediğiniz bir anınızın fotoğrafını size sormadan ve izin almadan kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Tepkiniz ne olurdu? Nasıl bir davranışta bulunurdunuz?

Gelen yanıtların; böyle bir davranışın doğru olmadığı yönünde olması beklenir. Dijital ortamda verileri paylaşırken dikkat edilmesi gerekir yoksa istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Burada istenmeyen sonuçlardan kasıt; verilerin yanlışlıkla veya istenmeyen kişilerle paylaşılması, paylaşımlarımızda var olan kişilerin bunu istemeyebilecek olması, paylaşılan verilerin belki de bir gün hiç istemediğimiz ortamda karşınıza çıkması ya da istemediğimiz kişilerin eline geçmesi şeklindedir. Öğrencilerin benzer yanıtlara ulaşmasını sağlayınız.

Daha sonra dijital ayak izi afişini açıp gerekli açıklamaları yapabilirsiniz.

Ardındandan oyunda neymiş sunumunu öğrencilerle paylaşabilirsiniz.

Uygulama

Afiş Sınıf ikiye ayrılır. Bir grup bilgisayar oyunlarının olumsuz etkileri, diğer grup olumlu etkileri nelerdir. Konuları için afiş hazırlar.

Son olarak ;

Bilişim teknolojilerinin sosyal ve kültürel hayata katkılarını ve olası risklerini örnekler veriniz ve öğrencilerinizden isteyiniz. Bilişim teknolojileri kullanılarak kültürler arası etkileşim olabileceği gibi kültürel bozulmaların da olabileceği tekrar ifade ediniz. Örnekler veriniz. Dijital paylaşımlarda bulunurken, kendisi ve başkaları üzerindeki etkilerinin hem olumlu hem de olumsuz yanlarını özetleyiniz.  

Dijital ayak izinin kendisinden geride izler bıraktığını vurgulayınız ve nasıl önlemler alınabileceğini hatırlatınız. Oyun seçerken bilişsel ve ahlaki gelişimine uygun olan dijital oyun ve içeriklerin seçilmesi gerektiğini tekrar hatırlatınız.