15.Hafta-Veriler Filtreleniyor ve Sıralanıyor

Derse başlamadan önce öğrencilerinize geçen haftaki derste neler öğrendiğinizi sorunuz. Gerekirse öğrencilerinizi sorularınızla yönlendiriniz.

1- Tablolama programları nelerdir?

2- Ne işe yararlar?
3- Kullanım amaçları nelerdir?

4- Kullanım kolaylıklarına göre değerlendiriniz?

Daha sonra “tablolama programlarında sıralama” etkinliği yapılır.

Daha sonra yine bilişim kitabımızda olan “tablolarda çılgın sorular” etkinliği uygulanır.

Tablolama programlarının genel amacını tekrar ediniz. Tüm tablolama programlarında içeriği istediğiniz gibi düzenleyip, saklanabileceğimizi ve hepsinin amacının aynı olduğunu belirtip dersinizi sonlandırınız.